Laboratoř

Laboratoře jsou nedílnou součástí mlýnů, proto i náš mlýn má moderně vybavené dvě laboratoře přístroji, které slouží k přesnému stanovení kvality obilovin a všech mlynářských výrobků. Vybavení laboratoře slouží nejen pro provádění analytické činnosti pro potřeby pěstitelů pšenice, ale z největší části pro zákazníky, kteří zpracovávají mlynářské produkty.lab-1

Příjmová laboratoř dohlíží mimo jiné na:

  • příjem suroviny (každá dodávka obilí je podrobena celkové analýze kvality, dle příslušné ČSN a vlastních potřeb firmy),
  • mezioperační kontrolu,
  • výstupní kontrolu mlýna.

Při expedici výrobků jsou hodnoty základních jakostních znaků (vlhkost, popel, lepek, granulaci, očkovitost, číslo poklesu) uvedeny v dodacím listu.

Reologická laboratoř dohlíží mimo jiné na:

  • kvalitu vyrobené mouky pro pekařské účely

Na požádání zákazníka lze předložit i výsledky Farinonografu a Extenzografu.
Pro optimalizaci reologických parametrů se v rámci finální úpravy mouk využívá tzv. fortifikace mouk.

Laboratoř se kromě kontroly mouk a pšeničních výrobků zabývá vývojem ZP a pekařských směsí, které nacházejí uplatnění v pekárnách a odpovídají potřebám pekařů při jejich práci s těstem. Složení zlepšujících přípravků je vyvíjeno s ohledem na kvalitu mouk, rozdílnost výrobních postupů. Zlepšující přípravky poskytují stabilitu mouky při proměnlivé kvalitě (např. období žní), zajišťují větší objem těsta při pečení, trvanlivost pečiva.

Návrh a vývoj zahrnuje tři nejdůležitější oblasti, které mají mezi sebou vzájemné vazby a respektují požadavky zákazníka a legislativní požadavky. Týkají se zejména požadavků zákazníka, technologického zlepšování a servisu pekařům. Na vývoji se podílí vývojový tým složený z pracovníků mlýna a externích spolupracovníků (mj. zástupců VŠCHT).

Pro veškeré analýzy, které provádíme v laboratořích, jsou používána metrologicky ověřená a kalibrovaná měřidla.

Naše laboratoř je schopná zajistit technologický servis, který obnáší:

  • zjišťování reologických vlastností mouk,
  • zajištění kompletních laboratorních rozborů mlýnských výrobků,
  • pomoc při řešení technologických problémů využitím reologických laboratorních rozborů,
  • výrobu zlepšujících přípravků, pekařských směsí a posypů na míru

Lababoratorní sklo


Služby zákazníkům

Služby zákazníkům jsou poskytovány podle individuálně sjednaných podmínek – viz. ceník:

Ceník

Ceník služeb

     Základní rozbor pšenice
     Rozšířený rozbor pšenice
     Základní rozbor mouky
     Rozšířený rozbor mouky
     Rozšířený rozbor mouky + pekařský pokus


Kontaktujte nás:

Stránka s kontakty

Stránka s kontakty

Adresa:
Benátky 276
440 01 Louny
e-mail: mlynlouny@millba-czech.cz

Millba czech-logo-274