MILLBA-CZECH, a.s.

MILLBA-CZECH, a.s. byla založena v roce 1998. Společnost MILLBA-CZECH a.s. je obchodně servisní organizace, která se specializuje zejména na následující činnosti:

  • Zprostředkování obchodu s pekařskými a cukrářskými výrobky dle specifických požadavků odběratele.
  • Zajištění odbytu pro výrobky smluvních pekárenských subjektů u obchodních partnerů, kteří požadují centralizaci pro obchodní vyjednávání a pro fakturaci za dodávky.
  • Řízení a správu mlýna Louny, kde je vyráběna pšeničná mouka pro potřeby smluvních partnerů.

Posláním společnosti MILLBA-CZECH a.s. je poskytovat komplexní služby pro obchodní partnery při zajištění zásobování jejich sítě prodejních jednotek širokým sortimentem chleba, běžného pečiva,

Pečujeme o pečivo!

Pečujeme o pečivo!

jemného pečiva, trvanlivého pečiva, cukrářských výrobků, těst a knedlíků z produkce našich akcionářů – pekáren, popř. dalších smluvních partnerů v průběhu spolupráce a zajistit jejich okamžitou realizaci prostřednictvím dodavatelských subjektů.

Základní výrobní potenciál, který nabízí MILLBA-CZECH a.s., spočívá v šesti pekárenských subjektech lokalizovaných v Ústeckém a Libereckém kraji, kde jsou výrobky vyráběny moderními technologiemi, které splňují nejnáročnější kritéria pro potravinářské provozy současně uplatňovaná v Evropské unii.

Mezi akcionáře společnosti MILLBA-CZECH, a.s. patří:

INPEKO, spol. s r.o.
JAPEK, s.r.o.
JIZERSKÉ PEKÁRNY, spol. s r.o.
PECUD, v.o.d.
PeHaK, v.o.s.
PEKÁRNA TANVALD, a.s.
L. KLÍMA – automatické mlýny, s.r.oMillba czech-logo-274